Καλωσήλθατε!

Καλωσήλθατε στην προσωπική ιστοσελίδα του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού Εμμανουήλ Πέγκλη στα Καλύβια Αττικής. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, τις συμβάσεις με δημόσια ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Ορισμός Γενικής Ιατρικής

Γενική Ιατρική ορίζεται η συνιστώσα εκείνη του συστήματος υγείας η οποία παρέχει αρχική, συνεχή, ολοκληρωμένη και συντονισμένη ιατρική φροντίδα για όλα τα άτομα, οικογένειες και κοινότητες και η οποία ενσωματώνει την τρέχουσα βιοϊατρική, ψυχολογική και κοινωνική αντίληψη περί υγείας..

Αυστραλιανό Βασιλικό Κολέγιο Γενικών Ιατρών